Haar werkervaringen heeft ze opgedaan binnen de kraamzorg, verstandelijk gehandicapten zorg (intramuraal), het speciaal en het slechthorenden (basis)onderwijs, als praktijkopleider en bij de HAP.

Altijd observerend, ziet en voelt ze te vaak dat iets niet klopt. Maar wat is dan de achtergrond van het niet goed ontwikkelen, ander gedrag, lichamelijke problematiek?

Wat is de oorzaak van een klacht, hoe ontwikkelt deze zich en wat is de beste behandeling? Hoe kan ze aan verbetering danwel herstel werken?
Dit waren ruim voldoende drijfveren om zichzelf altijd te blijven ontwikkelen.

De puzzelstukjes vielen op zijn plaats toen ze de BSMdeJong® studie deed, en de Embryonal Integrated Therapy (osteopathie technieken) maakte dat ze die puzzel nog beter kon leggen.
Niet iedereen ontwikkeld neurologisch hetzelfde en uitrijping geschied soms niet vanzelf of juist later. Dit kan vanzelf gaan maar het kan ook nodig zijn hiervoor specifieke behandeling en /of therapie in te zetten waarbij beweging de gouden draad is. De doorgemaakte zwangerschap en geboorte zijn hiervan, naast voeding en aanleg, veelal de basis. Dit los van evt. ander letsel of later doorgemaakt trauma.

Inmiddels bezit ze al enkele jaren haar Medische Basis Kennis, en heeft ze een geldig diploma Ars Medica volgens CPION eisen. Jaarlijks volgt ze diverse HBO bij- en nascholingen, lezingen en webinars.
Tevens is ze KCKZ gecertificeerd en aangesloten bij de BBT, RBCZ-TCZ, SCAG en de VNT.

Orthomoleculair volgt ze de webinars en bijscholingen van Margo Peinemann.

Al deze studies, nascholingen en ervaringen hebben geleid tot een waardevol inzicht dat zich nog steeds ontwikkeld en waarmee goede resultaten worden bereikt. Baby's hebben hierbij een speciaal plekje in haar hart.

"Met respect voor het leven heb ik, onderbouwd, leren vertrouwen op mijn observatie en intuïtie. Een mooie ontdekkingsreis, waarbij ik samen met ervaren collega's een positieve bijdrage kan leveren aan een ieder die op ons pad komt."