Haar werkervaringen heeft ze opgedaan binnen de kraamzorg, verstandelijk gehandicapten zorg (intramuraal), het speciaal en het slechthorenden (basis)onderwijs, als praktijkopleider en bij de HAP.
Altijd observerend, ziet en voelt ze te vaak dat iets niet klopt. Maar wat is dan de achtergrond van het niet goed ontwikkelen, ander gedrag, lichamelijke problematiek?
Wat is de oorzaak van een klacht, hoe ontwikkelt deze zich en wat is de beste behandeling? Hoe kan ze aan verbetering danwel herstel werken? Dit bleken ruim voldoende drijfveren om zichzelf te blijven ontwikkelen.
De puzzelstukjes vielen op zijn plaats toen ze de studie Brain Stimulating Method – De Jong®  deed. De opleiding Embryonal Integrated Therapy (osteopathie technieken) maakte dat ze die puzzel nog beter kon leggen.
Niet iedereen ontwikkelt neurologisch gezien op dezelfde manier en uitrijping geschiedt soms niet vanzelf of vertraagd. De doorgemaakte zwangerschap en geboorte kunnen aan deze problematiek ten grondslag liggen maar ook voeding (tijdens zwangerschap of na de geboorte) en aanleg kunnen hier een rol in spelen. Dit los van eventueel ander letsel of later doorgemaakt trauma.
Specifieke behandeling en / of therapie inzetten waarbij beweging de gouden draad is, helpt het proces van uitrijping en ontwikkeling dan vooruit. Zo ook  de juiste brandstof en / of beweging voor het specifieke lichaam. Het betreft dus in alle gevallen maatwerk.
Inmiddels bezit ze al enkele jaren haar Medische Basis Kennis en heeft ze een geldig diploma Ars Medica volgens CPION eisen. Tevens is ze KCKZ gecertificeerd en aangesloten bij de BBT, RBCZ-TCZ, SCAG en de VNT. Op verzoek werkt zij ook met auriculotherapie (oor accupunctuur). 
Jaarlijks volgt ze diverse HBO bij- en nascholingen, post-universitaire master classes, lezingen en webinars. Dit ook op orthomoleculair gebied. Zij kan gericht uittesten en adviseren op het gebied van voeding, vertering en problemen die hier direct verband mee houden.
Alle (werk)ervaringen, studies en nascholingen hebben geleid tot een waardevol inzicht dat zich nog steeds ontwikkelt en waarmee goede resultaten worden bereikt. Baby's hebben hierbij een speciaal plekje in haar hart. 
"Met respect voor het leven heb ik, onderbouwd, leren vertrouwen op mijn observatie en intuïtie. Een mooie ontdekkingsreis, waarbij ik samen met ervaren collega's een positieve bijdrage kan leveren aan een ieder die op ons pad komt."