Dyslexie.

Leesproblemen zijn zelden een gevolg van een gebrekkige intelligentie, maar hebben in de meeste gevallen een lichamelijke oorzaak. Een kind dat gaat lezen moet goed kunnen zien, goed kunnen horen, een goede oogmotoriek hebben en zijn ademhaling onder controle kunnen houden. Een kind met leesproblemen spelt onder andere alle letters afzonderlijk, leest haperend, radend, draait soms letters en woorden om of heeft moeite met begrijpend lezen.

Om te kunnen lezen zijn er in de hersenen ongeveer 200 gebieden actief, het is dus van het grootste belang dat de hersenen snel hun informatie doorgeven. Een boodschappenstof, de neurotransmitter, die hierin een heel belangrijke rol speelt is acetylcholine. Deze stof heb je nodig om snel te herkennen wat je ziet, en wordt mede aangemaakt in de alvleesklier. In mijn praktijk zie ik veel kinderen die een groot probleem hebben met het aanmaken van deze stof, je ziet dan ook vaak problemen met de vertering.

Als bij het testen blijkt dat een kind eigenlijk niet zo heel goed met twee ogen dichtbij kan kijken, kunt u zich voorstellen dat lezen problematisch wordt. Een kind zal vaak in de verte gaan kijken en zitten staren en wordt vervolgens dromerig genoemd.

Dyscalculie

Net als bij lezen, moet het kind om te leren rekenen goed in staat goed waar te nemen en te verwerken.

Dit alles vraagt veel van de hersenen; heel veel informatie moet worden verwerkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een kind pas later in de ontwikkeling het abstracte vermogen ontwikkelt, de hersenen moeten eerst nog uitrijpen. Als er een probleem is in de werking van bepaalde hersengebieden, bijvoorbeeld als gevolg van een geboortetrauma, onstaan er al snel problemen in het automatiseren. Bij de kleuters zien we dat ze bijvoorbeeld moeite hebben met het onthouden van de dagen van de week, en in oudere groepen krijgen kinderen leesproblemen of blijven de tafels niet hangen.

In de praktijk zoeken we naar de lichamelijke oorzaak van het leerprobleem om dit vervolgens middels oefeningen aan te pakken.