Net als bij kinderen, kunnen ook volwassenen lichamelijk ontregeld zijn. De gevolgen die mensen hiervan ondervinden zijn klachten als extreme vermoeidheid, burn-out, depressie, slaaproblemen, rugklachten, frozen shoulder, stress, geheugen en concentratiestoornissen. De  therapeut kijkt echter niet naar de gevolgen maar naar de lichamelijke oorzaken van de klachten.

Gezondheid is beweging en binnen de geintegreerde technieken heel specifiek de beweging zoals het lijf in de embryonale periode is aangelegd. Bij verlies van beweging in bijvoorbeeld de vliezen door littekenweefsel is bepalend voor het verdere bewegen van de vliezen. Zo kan het zijn dat de plek waar de klachten zich profileren niet de plek is waar de klachten vandaan komen. 

Wij nemen de tijd om goed naar je te luisteren en om je lichaam te onderzoeken.
Daarnaast vertellen we je veel over de achtergronden van je klacht en wat je zelf kunt doen aan deze klacht om je gezondheid te verbeteren. 

De oorzaak van de problemen kan al oud zijn, soms zelfs terug te vinden in de vroege jeugd. Vaak geven mensen ook aan dat zij zich altijd al een buitenbeentje hebben gevoeld, altijd al wat wisselende stemmingen hebben gehad of zich altijd al minder sterk voelde dan anderen. Maar ook een lichamelijk trauma, denk aan whiplash, kan en zeer negatief effect hebben op het functioneren van de prikkeloverdracht. Het lichaam is lang in staat te compenseren, maar op een bepaald moment is er teveel gebeurd en is de grens overschreden. Compensatie is niet meer mogelijk en mensen raken chronisch vermoeid, krijgen een burn-out of raken zelfs depressief.

Door een combinatie te maken van technieken uit de osteopathie en oefeningen uit de BSM kan een lichaam zodanig sterker worden dat het weer beter functioneert en de juiste stoffen voor balans aanmaakt.