Een osteopaat onderzoekt waar in het lichaam de beweging hapert en herstelt de samenwerking tussen de verschillende weefsels. Een osteopaat onderzoekt niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar het hele lichaam en gaat daar aan het werk waar hij de oorzaak van de klachten aantreft. Zo kan er via de bewegingen van de vliezen en de organen soms op een verrassende plek aan de klachten gewerkt worden. Hij werkt met zijn handen en gebruikt geen medicijnen of apparaten. 

De osteopathie vindt zijn oorsprong in de vorige eeuw en is ontwikkeld door de amerikaanse arts A.T.Still. Hij combineerde zijn medische kennis met zijn eigen nieuwe inzichten. Zo kwam hij tot het inzicht dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Met speciale handelingen herstelde hij de beweeglijheid om zo een gezend effect op het lichaam uit te oefenen. 

De behandelwijze is revolutionair omdat het lichaam aangezet wordt tot zelfgenezing. 

Osteopathie is bij uitstek geschikt voor klachten aan het bewegingsapparaat, klachten op de stuit en bijvoorbeeld whiplash. Ook onbegrepen buik en hoofdpijnklachten echter kunnen door de osteopaat behandeld worden.

Omdat de behandelwijze gericht is op herstel van bewegingsapparaat en daarnaast ook het functioneren van organen en zenuwstelsel zien we dat klachtenpatronen op alle leeftijden doorbroken kunnen worden. Op onze behandeltafel zien we daarom ook clienten in de leeftijd van 0 tot 80.