Osteopathie is een veilige vorm van geneeskunst waarbij met de handen het lichaam wordt onderzocht en behandeld, met als doel een oorzaak te vinden voor uw klachten. Een osteopaat kan klachten verhelpen die al jaren spelen en die soms onoplosbaar leken.

                                                                                                                                                                         

      Wat kan een osteopaat voor u betekenen?

Een osteopaat weet welke lichaamsweefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier deze elkaar kunnen beïnvloeden. Daar waar de beweging verstoord is, is de osteopathische behandeling gericht op herstel van deze beweging. Door het herstel van de beweging kan het betreffende  deel van het lichaam weer optimaal functioneren en vermindert of verdwijnt de pijn. Dat kan over allerlei klachten gaan: rug- en nekklachten, maag- en darmklachten, zwangerschapsklachten, hoofdpijn en migraine etc.

Ostopathie is een veilige behandelmethode, begaseerd op principes uit anatomie, fysiologie en ook neurologie en embryologie. De osteopaat behandelt volwassenen, kinderen baby's en zwangere vrouwen. In Nederland zijn de osteopaten verenigd in de NVO, de Nederlands Vereniging voor Osteopathie.

De osteopathie vindt zijn oorsprong in de vorige eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts A.T. Still. Hij combineerde zijn medische kennis met zijn eigen nieuwe inzichten. Zo kwam hij tot het inzicht dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Met speciale handelingen herstelde hij de beweeglijkheid om zo een genezend effect op het lichaam uit te oefenen. Zijn uitgangspunt was daarbij dat het lichaam een groot zelfregulerend vermogen bezit. 

Het onderzoek en de behandelwijze is baseerd op het osteopahtisch model van vijf en richt zich altijd op de verschillende systemen  van het lichaam: Myofasciaal, Metabool, Circulatoir, Neuronaal en Bio-pshycho-sociaal. Door het lichaam te zien als een ondeelbare eenheid zien we dat klachtenpatronen op alle leeftijden doorbroken kunnen worden. Op onze behandeltafel zien we daarom ook patiënten in de leeftijd van 0 tot 80 jaar.