De geintegreerde technieken zoals het woord al zegt gebruikt verschillende technieken uit de manuele therapie en osteopathie. Het is een concept dat bedacht en uitgewerkt is door de osteopaat Frank de Bakker. Door de embryologische oorsprong van organen en weefsels te bestuderen kwam hij tot verrassende behandeltechnieken. Het onderscheidende van deze therapie is dat alle aspecten van een lichaam en de mens zelf in behandeling genomen worden.

Een goede werking van het autonome Zenuwstelsel is van belang voor het goede functioneren van een lichaam. Dan hebben we het over een balans tussen stress en ontspanning. Actie is nodig om dingen voor elkaar te krijgen,  maar in de ontspanning kan een lichaam pas gaan verteren. De stress kan ontzettend veel verschillende oorzaken hebben, dit kunnen fysieke problemen zijn in de vertering, bezenuwing vanuit de hersenen maar ook emotionele problemen.

Tijdens stress kan men slecht geheugen opslaan immers alles is gericht op overleven. Leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen kunnen het gevolg zijn van deze tendens naar overleven. Via de geintegreerde technieken behandelen wij het lichaam en de aansturing vanuit de hersenen.

Omdat we in de behandeling altijd kijken naar het functioneren van het lichaam in samennwerking met de aansturing van de hersenen kunnen we een breed spectrum aan klachten behandelen in alle leeftijden.In de betreffende hoofdstukken kunt u meer lezen over specifieke behandelingen voor baby's, kinderen en volwassenen.