Gemotiveerd door de resultaten die haar nichtje behaalde met de behandeling via de B.S.M.deJong® methode is Marieke in 1999 aan de opleiding begonnen. In 1999 richtte mevr. de Jong het IBSM op, het instituut voor de Brain Stimulating Method. Marieke behoorde tot de eerste groep therapeuten die de opleiding hebben gevolgd. Oorspronkelijk uitvoerend musicus ,met een volle taak als hoboïste ,heeft zij naast haar werk de opleiding voltooid.

Na het herstarten van B.S.M.-deJong® activiteiten is zij in september 2013 begonnen met haar opleiding tot Osteopaat aan het Sutherland College Amsterdam.

De vragen die mevr de Jong zich stelde hebben haar altijd bezig gehouden.
Wat is de lichamelijke oorzaak van een leer- en/of gedragsprobleem?
Welke lichamelijke functies zijn betrokken bij het bevorderen van cognitieve vaardigheden en hoe kunnen deze door bewegen worden gestimuleerd? 

 "Het is geweldig mooi om te zien hoe niet alleen kinderen maar ook volwassenen zich kunnen ontwikkelen door de BSM therapie. Deze andere zienswijze op leer- en gedragsproblemen is volgens mij van enorme waarde. Door mijn studie oseopathie hoop ik beide competenties steeds meer te kunnen integreren en zodoende voor steeds meer mensen het leven een klein beetje mooier te maken."

Visie op de huidige complementaire geneeskunde
De complementaire geneeskunde is zoals het woord al zegt een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Voor mij is 1 van de belangrijkste aanvullingen op de reguliere gezondheidszorg de andere zienswijze en benadering van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen en ziekte. De benadering van de klacht, als signaal van een verstoring van de gehele mens, waarbij het lichaam een groot zelfregulerend vermogen bezit, is voor mij een belangrijk uitgangspunt.
De eis om te beschikken over een geaccrediteerde medische en/of psycholsociale basisopleiding maakt dat de therapeuten werkzaam in de complementaire geneeskunde niet alleen een bredere basiskennis hebben maar zorgt er ook voor dat zij een stevigere positie in kunnen nemen binnen de Integrale geneeswijzen.