Afgestudeerd met onderscheiding aan College Sutherland Amsterdam in februari 2021. Haar afstudeeropdracht bevatte het opzetten van een terugkerend vrijwillgersproject in Kenia, in gebieden waar medische zorg geen vanzelfsprekendheid is.

Marieke begon haar carrière als musicus en reisde met verschillende orkesten en ensmbles de hele wereld over. In 1999 richtte mevrouw de Jong het instituut voor de Brain Stimulating Method op. Gemotiveerd door de resultaten die haar verstandelijk beperkte nichtje behaalde met de behandeling via de BSMdeJong methode is Marieke in 1999 aan de opleiding begonnen. Marieke behoorde tot de eerste groep therapeuten die de opleiding hebben afgerond. De samenwerking tussen de BSM therapeuten en osteopaten was vanaf het begin het uitgangspunt bij deze therapie en toen zij in september 2013 de mogelijkheid kreeg om de studie osteopathie te gaan volgen aarzelde ze geen moment.

De vragen die haar altijd al hebben bezig gehouden blijven onverminderd van kracht, " wat is de oorsprong van de klacht en hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan het zelfregulerend vermogen. Hoe kunnen wij bijdragen aan oplossingen in plaats van aan symptoombestrijding te doen?"

"Iedereen is anders en elke klacht is uniek! Daarom behandel ik elke patiënt als individu"

Visie op de huidige complementiare geneeskunde.

De complementaire geneeskunde is zoals het woord al zegt een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Voor mij is éen van de belangrijkste aanvulligen op de reguliere gezondheidszorg de andere zienswijze en benadering van ziekte , bewegingsbeperkingen, gedrags-en ontwikkelingsproblemen, leerproblemen. De benadering van de klacht, als signaal van een verstoring van de gehele mens, waarbij het lichaam een groot zelfregulerend vermogen bezit, is voor mij een belangrijk uitgangspunt.

De eis om te beschikken over een geaccrediteerde medische en/of psycho-sociale basisopleiding maakt dat de therapeuten werkzaam in de complementaire geneeskunde niet alleen een bredere basiskennis hebben, maar zorgt er ook voor dat zij een stevigere positie in kunnen nemen binnen de Integrale geneeswijzen.